Επικοινωνήστε μαζί μας

Μια φόρμα επαφής με εμάς, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, είναι στη διάθεσή σας.

The Second Method S.A.

τηλ. +30 2311 999999 – fax: +30 2311 999997
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Κ. 57001, Ταχ. θυρίδα: 60053
Ελλάδα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (MEDPHYS)

Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
e-mail: asiounta@auth.gr
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (Intelligent Systems Lab)

Καθ. Ιωάννης Π. Βλαχάβας
τηλ: +30 2310 998145 – fax: +30 2310 998362
e-mail: vlahavas@csd.auth.gr
Σχολή Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Κύλιση προς τα επάνω