Καλωσήρθατε στο ADHD360

Το ADHD360 είναι μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε για να ενσωματώσει ένα παιχνίδι σοβαρού σκοπού (serious game) και μια εφαρμογή παρατήρησης  συμπεριφοράς με στόχο την πρώιμη ανίχνευση χαρακτηριστικών ΔΕΠ-Υ μέσω σύγχρονων αλγορίθμων και μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και τη χρήση της πλατφόρμας ως εργαλείο παρέμβασης – βελτίωσης των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ.

Τι είναι η ΔΕΠ-Υ;

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αποτελεί μια από τις συχνότερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας που τείνει να παραμένει σε διαφορετικό βαθμό κατά την ενήλικη ζωή. Κατά το DSM-V , η ΔΕΠ-Υ χαρακτηρίζεται από επίμονα συμπτώματα απροσεξίας και/ή υπερκινητικότητας, για περισσότερο από 6 μήνες, τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα και στην ανάπτυξη του ατόμου.

Αίτηση Πρόσβασης στο ADHD360

Τι περιλαμβάνει η πλατφόρμα ADHD360;

Πρώιμη ανίχνευση

Η πλατφόρμα ADHD360 περιλαμβάνει ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο πραγματοποιεί μια σειρά από στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων που συλλέγονται από το παιχνίδι σοβαρού σκοπού, για την ανάπτυξη διαγνωστικών μοντέλων με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων Μηχανικής Μάθησης.

Αξιολόγηση

Η εκπαίδευση του υπολογιστικού συστήματος πραγματοποιείται έπειτα από συνεχή τροφοδότησή του με νέα δεδομένα προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης στην παρουσία χαρακτηριστικών ΔΕΠ-Υ. Προς την ίδια κατεύθυνση συντείνει και η εφαρμογή παρατήρησης συμπεριφοράς η οποία, μέσω της δημιουργίας ψηφιακού δικτύου των ατόμων που εμπλέκονται στη φροντίδα του παιδιού, παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και ποσοτικής αξιολόγησης μιας παρέμβασης σε πραγματικό χρόνο και σε πολλαπλά περιβάλλοντα.

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα

Το ADHD360 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, στα χέρια γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της πιθανότητας ο χρήστης να παρουσιάζει χαρακτηριστικά ΔΕΠ-Υ αλλά και παρέμβασης έναντι των συμπτωμάτων αυτής.

Η ομάδα μας

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ), το εργαστήριο iMedPhys (Ιατρική, ΑΠΘ) και η Second Method LTD. συνεργάστηκαν για τη διεκπεραίωση του έργου. Στην συνεργασία αυτή συνενώθηκαν οι απαιτούμενες γνώσεις και η τεχνική εμπειρία σχετικά με τα ζητήματα ανάλυσης δεδομένων, μηχανικής μάθησης, τήρησης ιατρικού πρωτοκόλλου, ανάπτυξης λογισμικού και στο gamification που χρειαζόταν για την υλοποίηση του έργου.

TSM_logo_trans_200x200

The Second Method (TSM)

Αντικείμενο της The Second Method αποτελεί η ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού καθώς και ενός συνόλου προϊόντων που εστιάζουν στην γνωσιακή εκπαίδευση και επανόρθωση.

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας (iMedPhys)

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας (iMedPhys) είναι αφοσιωμένο στην εκπαίδευση νέων ιατρών στις αρχές της φυσικής, βιοϊατρικής τεχνολογίας και στης εφαρμογές αυτής στις Επιστήμες Υγείας.

Intelligent Systems Lab

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου καλύπτουν ένα μεγάλο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου της Μηχανικής Μάθησης, Εξόρυξη γνώσης και Αναπαράσταση γνώσης.

Κύλιση προς τα επάνω