Επικοινωνία

Μια φόρμα επαφής, όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, είναι στη διάθεσή σας.

The Second Method S.A.

τηλ. +30 2311 999999 – fax: +30 2311 999997
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Κ. 57001, Ταχ. θυρίδα: 60053
Ελλάδα

Ιστοσελίδα: http://www.thesecondmethod.com/

iMedPhys

Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
e-mail: bamidis@auth.gr, trontsiu@auth.gr
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Ιστοσελίδα: http://medphys.med.auth.gr/

Intelligent Systems Lab

Καθ. Ιωάννης Π. Βλαχάβας
τηλ: +30 2310 998145 – fax: +30 2310 998362
e-mail: vlahavas@csd.auth.gr
Σχολή Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Ιστοσελίδα: https://intelligence.csd.auth.gr/

Κύλιση προς τα επάνω