Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από τρεις αξιόλογους συνεργάτες…

The Second Method (TSM)

Αντικείμενο της The Second Method αποτελεί η ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού καθώς και ενός συνόλου προϊόντων που εστιάζουν στην γνωσιακή εκπαίδευση και επανόρθωση.

Η εταιρεία έχει δημοσιεύσει τρία προϊόντα ειδικής εκπαίδευσης που αφορούν τη Λογοθεραπεία και απευθύνεται σε λογοθεραπευτές καθώς και αρκετές εκπαιδευτικές mobile εφαρμογές. Το ενεργό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εξειδικεύεται σε μεθόδους προσβασιμότητας ψηφιακών μέσων και σε καινοτόμες ενέργειες επιστημονικής επικοινωνίας.

Η The Second Method διατηρεί έναν αριθμό συνδέσμων με ερευνητικά ιδρύματα, Τμήματα Πανεπιστημίων και κέντρα επιστημονικής εκπαίδευσης, όπως Επιστημονικά Μουσεία.

Medical Physics Lab (MEDPHYS)

Το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ιδρύθηκε εντός της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 1964. Ήταν το πρώτο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να διαπρέπει στην εκπαίδευση και στη διεπιστημονική έρευνα, σε ένα πλαίσιο που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη συνέργεια.

Το εργαστήριο είναι αφοσιωμένο στην εκπαίδευση νέων ιατρών στις αρχές της φυσικής, βιοϊατρικής τεχνολογίας και στης εφαρμογές αυτής στις Επιστήμες Υγείας δια των μαθημάτων Ιατρικής Φυσικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας καθώς και Ιατρικής Παιδείας στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Επιστημών Υγείας.

Οι ερευνητικές ομάδες του εργαστηρίου έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για την ερευνητική αριστεία που τις διαπρέπει και έχουν χρηματοδοτηθεί από ένα ευρύ φάσμα πηγών που κυμαίνεται από τα FP6, FP7, INTERREG, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, έως και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Υγείας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες εθνικές και διεθνής αρχές.

Intelligent Systems Lab

Tο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων – Intelligent Systems Lab ιδρύθηκε (αρχικά ως ερευνητική ομάδα) το 1990, τότε γνωστό ως Logic Programming and Intelligent Systems (LPIS), και είναι μέλος του τμήματος Γνώσης, Δεδομένων και Τεχνολογιών Ιστού της Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου καλύπτουν ένα μεγάλο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικές, Σχεδιασμό, Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη γνώσης, Λογικό Προγραμματισμό και Σημασιολογικό Ιστό. Το εργαστήριο αποτελεί έναν ενεργό κόμβο της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει οργανώσει το 2ό Ελληνικό Συνέδριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Θεσσαλονίκη το 2002, Το 2ό Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Σχεδιασμό Ενεργειών στη Χαλκιδίκη το 2002 και την 9ό Ελληνικό Συνέδριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη στη Θεσσαλονίκη το 2016.
Κύλιση προς τα επάνω